Anslag till Europainformation m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 1994/95:KU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1995-05-16
Justering: 1995-05-23
Betänkande 1994/95:KU36

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1995-06-07

Protokoll med beslut