Anslag till högre utbildning och forskning, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1994/95:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 1995

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

116 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1995-05-04
Betänkande 1994/95:UbU15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1995-05-18
4

Beslut

Beslut: 1995-05-18

Protokoll med beslut