Anslag till högre utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

92 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-04-14
Betänkande 1993/94:UbU8

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-04-28
4

Beslut

Beslut: 1994-04-29

Protokoll med beslut