Anslag till justitiedepartementet m.m.

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-16
Justering: 1993-03-11
Betänkande 1992/93:JuU20

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-25

Protokoll med beslut