Anslag till Justitiekanslern

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-16
Betänkande 1992/93:JuU22

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-31

Protokoll med beslut