Anslag till kriminalvården, m.m.

Justitieutskottets betänkande 1992/93:JuU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 april 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-03-11
Justering: 1993-03-30
Betänkande 1992/93:JuU25

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-04-21
4

Beslut

Beslut: 1993-04-22

Protokoll med beslut