Anslag till kronofogdemyndigheterna, m.m.

LUs betänkande 1992/93:LU30

Ärendet är avslutat

Beslutat: 31 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till reservationen, mom.2 i övrigt utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

6 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-09
Betänkande 1992/93:LU30

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-25
4

Beslut

Beslut: 1993-03-31

Protokoll med beslut