Anslag till kronofogdemyndigheterna

LUs betänkande 1993/94:LU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-01
Justering: 1994-04-21
Betänkande 1993/94:LU23

Alla beredningar i utskottet

1994-03-01

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-05-05
4

Beslut

Beslut: 1994-05-05

Protokoll med beslut