Anslag till Kulturdepartementet, m.m.

Kulturutskottets betänkande 1992/93:KrU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1993-02-18
Justering: 1993-02-25
Betänkande 1992/93:KrU16

Alla beredningar i utskottet

1993-02-18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1993-03-17

Protokoll med beslut