Anslag till Lantbruksuniversitet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1992/93:UbU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 juni 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.