Anslag till Patentverket, m.m.

LUs betänkande 1993/94:LU25

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-03-01
Justering: 1994-03-15
Betänkande 1993/94:LU25

Alla beredningar i utskottet

1994-03-01

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-28
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut