Anslag till rättsväsendet, Budgetåret 1997

Justitieutskottets betänkande 1996/97:JuU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1996

Beslut

Rättsväsendet (JuU1)

Regeringens förslag om anslag till rättsväsendet godkändes. Riksdagen tog även ställning bland annat till kronofogdemyndigheternas regionindelning och förordade, med ändring av regeringens förslag, att det inrättas tio regioner. Regeringen gavs i uppdrag att undersöka om Kustbevakningen kan ges befogenheter att bedriva förundersökning vid oljeutsläpp till havs.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1996-10-22
Justering: 1996-11-26
Betänkande 1996/97:JuU1

Alla beredningar i utskottet

1996-10-22, 1996-10-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-10
4

Beslut

Beslut: 1996-12-11

Protokoll med beslut