Anslag till skatteförvaltning och tull

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 december 1996

Beslut

Anslagen till skatteförvaltning och tull (SkU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen och tullen för 1997. Vidare beslutades att det ska finnas endast en skattemyndighet i det nybildade Skåne län. De övergripande målen för Tullverket kompletterades när det gäller kostnaderna för tullproceduren och tillhandahållandet av god service.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1996-11-19
Justering: 1996-11-26
Betänkande 1996/97:SkU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-09
4

Beslut

Beslut: 1996-12-10

Protokoll med beslut