Anslag till Skatteförvaltningen och Tullverket

Skatteutskottets betänkande 1997/98:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 december 1997

Beslut

Anslag till Skatteförvaltningen och Tullverket (SkU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till Skatteförvaltningen och till Tullverket. Vidare beslutades om lagstiftningsåtgärder som behövs för att slå ihop de olika skattemyndigheterna i Västra Götalands län till en myndighet. Riksdagen behandlade även regeringens planer om att genomföra en ny regionindelning för skattemyndigheterna. När det gäller Hallands län konstaterade riksdagen att skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheterna i länet inte bör delas upp.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-11-04
Justering: 1997-11-20
Betänkande 1997/98:SkU1

Alla beredningar i utskottet

1997-11-04

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-12-03
4

Beslut

Beslut: 1997-12-03

Protokoll med beslut