Anslag till skolväsendet, m.m.

Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UbU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

39 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1994-03-17
Betänkande 1993/94:UbU7

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-28
4

Beslut

Beslut: 1994-03-29

Protokoll med beslut