Anslag till studiestöd

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1996

Beslut

Anslag till studiestöd (UbU2)

Riksdagen godkände regeringens förslag om ett särskilt utbildningsbidrag som arbetslösa mellan 25 och 55 år, och i vissa fall anställda, ska kunna få under högst ett studieår. Bidraget hänger samman med en femårig satsning på vuxenutbildning.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:UbU2

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-11
4

Beslut

Beslut: 1996-12-11

Protokoll med beslut