Anslag till utbildning och forskning

Utbildningsutskottets betänkande 1996/97:UbU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 december 1996

Beslut

Anslag till utbildning och forskning (UbU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om utbildning och forskning. Pengar anslogs till en särskild satsning på vuxenutbildning med 90 000 platser. De små och medelstora högskolorna gavs fasta forskningsresurser. De tillfälliga utbildningsplatserna i högskoleutbildningen ska ersättas av 15 000 permanenta platser från hösten 1997 och ytterligare 15 000 hösten 1999. Forskningsråden under Utbildnings-departementet gavs 230 miljoner mindre än förut men bör kompenseras genom de så kallade löntagarfondsstiftelserna. Riksdagen begärde en parlamentarisk utredning om lärarutbildningen. Dessutom fick regeringen i uppdrag att komma med förslag om en waldorflärarutbildning i Rudolf Steiner-högskolans regi.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

121 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 1996-11-28
Betänkande 1996/97:UbU1

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1996-12-11
4

Beslut

Beslut: 1996-12-11

Protokoll med beslut