Anslagen till Skatteverket,kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m.

Skatteutskottets betänkande 2003/04:SKU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 november 2003

Beslut

Anslag till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket (SkU1)

Regeringen har lämnat förslag om anslag för 2004 till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket. Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-10-28
Justering: 2003-11-13
Betänkande publicerat: 2003-11-21
Trycklov: 2003-11-17
Reservationer 2
Betänkande 2003/04:SKU1

Anslag till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket (SkU1)

Regeringen har lämnat förslag om anslag för 2004 till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-11-26
4

Beslut

Beslut: 2003-11-26
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag.
Riksdagen anvisar för budgetåret 2004 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:1 Utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna 2003/04:Fi240 yrkande 15, 2003/04:Fi305 yrkandena 15 och 16, 2003/04:Sk221, 2003/04:Sk230, 2003/04:Sk231, 2003/04:Sk239, 2003/04:Sk254, 2003/04:Sk419, 2003/04:Sk431 yrkandena 1-3 och 2003/04:Sk439 yrkandena 1, 3, 5, 7 och 8.

2. Tullverkets framtida organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk248, 2003/04:Sk276, 2003/04:Sk288, 2003/04:Sk293, 2003/04:Sk297, 2003/04:Sk302, 2003/04:Sk305, 2003/04:Sk320, 2003/04:Sk322, 2003/04:Sk330, 2003/04:Sk352, 2003/04:Sk362, 2003/04:Sk364, 2003/04:Sk382, 2003/04:Sk389, 2003/04:Sk414 och 2003/04:Sk424.

Reservation 1 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (c)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1281114
m48016
c02002
fp39108
kd25026
v25014
mp15002
-0000
Totalt28022542

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Vissa gränskontrollfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk220, 2003/04:Sk358, 2003/04:Sk404 yrkandena 1 och 2, 2003/04:Sk407 och 2003/04:Sk439 yrkandena 2, 4 och 6.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1300014
m49006
c19012
fp39009
kd02706
v26004
mp15002
-0000
Totalt27827143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Verksamheten vid kronofogdemyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Sk317 och 2003/04:Sk421.