Anslagen till Skatteförvaltningen och Tullverket

Skatteutskottets betänkande 1999/2000:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 1999

Beslut

Anslag till skatteförvaltningen och tullen (SkU1)

Riksdagen godkände regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (4,8 miljarder kronor) och Tullverket (1,1 miljarder kronor) för år 2000.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

18 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1999-11-02
Justering: 1999-11-16
Betänkande 1999/2000:SkU1

Anslag till skatteförvaltningen och tullen (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om anslag till skatteförvaltningen (4,8 miljarder kronor) och Tullverket (1,1 miljarder kronor) för år 2000.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1999-12-01
4

Beslut

Beslut: 1999-12-01

Protokoll med beslut