Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. (prop. 2004/05:1)

Skatteutskottets betänkande 2004/05:SKU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 1 december 2004

Beslut

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket (SkU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket för 2005.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-16
Betänkande publicerat: 2004-11-23
Trycklov: 2004-11-23
Betänkande 2004/05:SKU1

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket för 2005.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-30
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
3 förslagspunkter, 3 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2005 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med utskottets förslag enligt bilaga 2 till detta betänkande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:1 Utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna 2004/05:Sk205, 2004/05:Sk319 yrkandena 1-3, 2004/05:Sk377, 2004/05:Sk435, 2004/05:Sk454 yrkande 17, 2004/05:Sk469 yrkandena 1, 7 och 8 samt 2004/05:Ju486 yrkande 1.

2. Kronofogdemyndighetens organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Sk306.

3. Vissa tullfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Sk445, 2004/05:Sk467, 2004/05:Sk469 yrkandena 2-6, 2004/05:Sk472, 2004/05:Ju295 yrkande 4, 2004/05:Ju486 yrkande 3, 2004/05:Ju487 yrkande 10, 2004/05:Ju489 yrkande 9 och 2004/05:So607 yrkande 5.