Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. (prop. 2005/06:1)

Skatteutskottets bet 2005/06:SkU1

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2005

Beslut

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket (SkU1)

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket för 2006.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen (delvis). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-10-25
Justering: 2005-11-10
Betänkande publicerat: 2005-11-17
Trycklov: 2005-11-17
Reservationer 1
bet 2005/06:SkU1

Anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket (SkU1)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till Skatteverket, Kronofogdemyndigheterna och Tullverket för 2006.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-11-24
4

Beslut

Beslut: 2005-11-25
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen anvisar för budgetåret 2006 anslagen under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i enlighet med regeringens förslag enligt bilaga 2 till detta betänkande.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2005/06:1 Utgiftsområde 3 punkt 1 och avslår motionerna 2005/06:Fi317 yrkande 18, 2005/06:Sk524, 2005/06:Sk525 yrkandena 1-3 och 2005/06:Sk529 yrkandena 7 och 8.

2. Skatteförvaltningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk291 yrkandena 1 och 2, 2005/06:Sk363, 2005/06:Sk529 yrkande 1 och 2005/06:MJ253 yrkande 2.

3. Tullverkets målsättning, prioriteringar och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk209, 2005/06:Sk226, 2005/06:Sk372 yrkandena 1, 4, 5, 9 och 10, 2005/06:Sk529 yrkande 3 och 2005/06:So708 yrkande 5.

Reservation 1 (fp)

4. Tullverkets resursanvändning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sk446, 2005/06:Sk509, 2005/06:Sk515, 2005/06:Sk523, 2005/06:Sk529 yrkande 4, 2005/06:Ju377 yrkande 4 och 2005/06:Ju481 yrkande 7.

5. Tullfrågornas departementstillhörighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Sk529 yrkande 6.