Ansvarsfrihetsgrunder m.m.

Justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU27

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-04-19
Justering: 1994-05-03
Betänkande 1993/94:JuU27

Alla beredningar i utskottet

1994-04-19, 1994-04-14

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-05-19

Protokoll med beslut