Ansvarsfullt fiske - svenska prioriteringar förEU:s framtida fiskeripolitik, m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2001/02:MJU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2002

Beslut

EU:s framtida fiskepolitik (MJU23)

Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken bör därför utvecklas så att den bättre bidrar till detta mål. Arbetet måste utgå från vetenskapliga bedömningar av bestånden och fiskemöjligheterna. Försiktighetsprincipen ska tillämpas och miljöaspekterna vägas in. Vidare uppmanar riksdagen, med anledning av motionsförslag, regeringen att se över skyddet för svenska fiskare vid olyckor till följd av dumpade kemiska stridsmedel. Riksdagen avslog också motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om nationella fiskefrågor.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner, 1 skr

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-30
Reservationer 27
Betänkande 2001/02:MJU23

EU:s framtida fiskepolitik (MJU23)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen lägger till handlingarna regeringens redovisning av svenska prioriteringar för EU:s framtida fiskepolitik. Målen för nuvarande fiskepolitik har inte uppnåtts. Målsättningen för den gemensamma fiskepolitiken ska vara att den bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt. Den framtida fiskepolitiken bör därför utvecklas så att den bättre bidrar till detta mål. Arbetet måste utgå från vetenskapliga bedömningar av bestånden och fiskemöjligheterna. Försiktighetsprincipen ska tillämpas och miljöaspekterna vägas in. Vidare föreslår utskottet, med anledning av motionsförslag, att riksdagen uppmanar regeringen att se över skyddet för svenska fiskare vid olyckor till följd av dumpade kemiska stridsmedel. Riksdagen föreslås också avslå motioner från allmänna motionstiderna 2000 och 2001 om nationella fiskefrågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-06-11
4

Beslut

Beslut: 2002-06-12
44 förslagspunkter, 26 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Hållbart fiske m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ370 yrkandena 1 och 7 samt 2001/02:MJ513 yrkandena 1(3.

Reservation 1 (v, mp)

2. Den relativa stabiliteten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ522 yrkande 1.

Reservation 2 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m76005
c14004
fp13003
kd0000
v39004
mp15001
-1001
Totalt28039030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

3. Kvoter m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ416, 2000/01:MJ611, 2000/01: MJ796 yrkande 3, 2001/02:MJ302 yrkande 1 och 2001/02:MJ370 yrkande 2.

Reservation 3 (m)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m0000
c14004
fp12103
kd39003
v39004
mp15001
-1001
Totalt24278029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Särskilda kvoter för kustfiske m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ302 yrkande 3 och 2001/02: MJ370 yrkande 4.

Reservation 4 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210010
m77004
c14004
fp13003
kd39003
v03904
mp0000
-1001
Totalt26554030

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Användande av kvoter för särskilt skydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ302 yrkande 2.

6. Moratorium för torskfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ513 yrkande 11.

7. Drivgarn m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ404, 2001/02:MJ277 och 2001/02:MJ513 yrkande 13.

Reservation 5 (mp)

8. Begränsat industrifiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ403, 2000/01:MJ413 yrkande 4, 2000/01:MJ421, 2001/02:MJ293, 2001/02:MJ333 yrkande 1 och 2001/02:MJ467 yrkande 2.

Reservation 6 (m)
Reservation 7 (mp)

9. Utbyte av torsk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ235 yrkandena 1 och 2.

10. Dumpning av fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ370 yrkande 3.

11. Avlysning och skyddsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ370 yrkandena 5 och 10.

12. Fiskerikontroll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ407, 2001/02:MJ235 yrkande 3 och 2001/02:MJ513 yrkande 7.

13. Strukturpolitiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ370 yrkande 11 och 2001/02: MJ513 yrkandena 6 och 8(9.

14. Forskning och utbildning inom EU m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ370 yrkandena 6 och 9.

Reservation 8 (v)

15. Decentraliserad förvaltning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ370 yrkande 12.

16. Fiskeavtal med tredje världen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ513 yrkande 10.

17. Utvärdering av EU-program om kustsamhällen m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ307 yrkande 5.

Reservation 9 (m)

18. Dioxin i fisk m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ494, 2001/02:MJ529 yrkande 2 och 2001/02:N27 yrkande 13.

Reservation 10 (c)

19. Utsättning av fisk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ370 yrkande 13.

20. Miljökonsekvensbedömning av nya områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ513 yrkande 12.

21. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelsen 2001/02:152 till handlingarna.

22. En långsiktig nationell fiskepolitik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ243 yrkande 15 (delvis), 2000/01:MJ307 yrkande 2, 2000/01:MJ413 yrkande 1, 2000/01:MJ418 yrkande 1, 2001/02:MJ304, 2001/02:MJ333 yrkande 2, 2001/02:MJ467 yrkande 1, 2001/02:MJ520 yrkande 26 (delvis) och 2001/02:MJ529 yrkandena 1, 3 och 6.

Reservation 11 (m)
Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (fp, mp)
Reservation 14 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s122009
m00774
c00144
fp01303
kd00393
v39004
mp01501
-0101
Totalt1612913029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

23. Fiskekonto m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ243 yrkande 15 (delvis), 2000/01:MJ307 yrkande 4 och 2001/02:MJ520 yrkande 26 (delvis).

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

24. Nyrekrytering av fiskare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ307 yrkande 1.

25. Vattenbruk m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ414, 2000/01:MJ415, 2001/02:MJ420 yrkande 6, 2001/02:MJ468 yrkandena 1(3 samt 2001/02:MJ522 yrkandena 14-16.

Reservation 16 (m)
Reservation 17 (kd)
Reservation 18 (mp)

26. Dumpat militärt material m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört. Riksdagen bifaller därmed delvis motionerna 2000/01:MJ418 yrkande 8, 2000/01:MJ746, 2001/02:MJ251, 2001/02:MJ284 yrkande 1 och 2001/02:MJ522 yrkande 12 samt avstyrker motion 2001/02:MJ284 yrkande 2.

Reservation 19 (s, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (s, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s411809
m77004
c14004
fp13003
kd39003
v38104
mp0000
-1001
Totalt186134029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

27. Spökgarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ401 och 2001/02:MJ522 yrkande 13.

28. Fisketurism m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:N385 yrkande 14, 2001/02:MJ292 yrkande 2 och 2001/02:MJ325.

Reservation 20 (m)

29. Fritt handredskapsfiske m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2001/02:MJ420 yrkande 4 och 2001/02:MJ522 yrkande 6.

Reservation 21 (m)

30. Fiskevårdsavgift m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ408, 2000/01:MJ411 och 2001/02:MJ420 yrkande 2.

Reservation 22 (m)

31. Vattenregleringsmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ412.

32. Sill- och strömmingsfiske

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ406 yrkande 1, 2000/01:MJ409 och 2001/02:MJ392.

33. Laxfiske i Östersjön

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ410, 2000/01:N383 yrkande 21, 2001/02:MJ380 och 2001/02:N364 yrkande 11.

Reservation 23 (mp)

34. Bevarandeåtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ417 och 2000/01:MJ419.

35. Laxforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ606.

36. Fiskeförbud

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ363.

Reservation 24 (m)

37. Skador orsakade av skarv m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ904 yrkande 3 och 2000/01: MJ908 yrkandena 1 och 2.

Reservation 25 (m, c, kd)

38. Insjöfiske m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ292 yrkandena 1 och 3.

39. Ålhuttning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ535.

40. Forskning m.m.

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2000/01:MJ402 yrkandena 1 och 2, 2000/01:MJ413 yrkande 2, 2000/01:MJ418 yrkande 3, 2000/01:MJ607, 2001/02:MJ509 och 2001/02:MJ529 yrkande 5.

Reservation 26 (c)

41. Centrum för fiskforskning och utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ610.

42. Prövning av yrkesfiskarlicens

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2000/01:MJ420.

43. Yrkesfiskarenas sakägarstatus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ529 yrkande 8.

Reservation 27 (c)

44. Effektivisering av Fiskeriverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2001/02:MJ302 yrkande 8.