Användningsförbud och avskyltning av fordon med obetalda felparkeringsavgifter

Trafikutskottets bet 2019/20:TU13

Planerat beslutsdatum: 4 juni 2020

Nästa händelse: Beredning 28 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-04-28
Justering: 2020-05-07
Trycklov: 2020-05-15
bet 2019/20:TU13
3

Debatt

Bordläggning: 2020-06-03
Debatt i kammaren: 2020-06-04
4

Beslut

Beslut: 2020-06-04