AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

Finansutskottets betänkande 2016/17:FiU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 oktober 2016

Beslut

Finansutskottet kritiskt till ökade kostnader i AP-fonderna (FiU6)

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2015, deras långsiktiga verksamhet och fondernas arbete med bland annat hållbarhet, riskhantering, kontroll och regelefterlevnad.

AP-fondernas förvaltning gav under 2015 ett positivt resultat på drygt 65 miljarder kronor. Fondernas buffertkapital ökade med 45 miljarder kronor.

Finansutskottet konstaterar att fondernas förvaltningskostnader ökade med 149 miljoner kronor under 2015. Utskottet menar att det inte är hållbart att kostnaderna stiger med ungefär 10 procent per år, som de gjort de senaste fyra åren. Utskottet anser att det inte finns anledning att avvakta eventuell ny lagstiftning på området. AP-fonderna bör omgående prioritera arbetet med att öka kostnadseffektiviteten.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-10-13
Justering: 2016-10-20
Trycklov: 2016-10-21
Reservationer 3
Betänkande 2016/17:FiU6

Finansutskottet kritiskt till ökade kostnader i AP-fonderna (FiU6)

I en skrivelse redovisar regeringen AP-fondernas verksamhet under 2015, deras långsiktiga verksamhet och fondernas arbete med bland annat hållbarhet, riskhantering, kontroll och regelefterlevnad.

AP-fondernas förvaltning gav under 2015 ett positivt resultat på drygt 65 miljarder kronor. Fondernas buffertkapital ökade med 45 miljarder kronor.

Finansutskottet konstaterar att fondernas förvaltningskostnader ökade med 149 miljoner kronor under 2015. Utskottet menar att det inte är hållbart att kostnaderna stiger med ungefär 10 procent per år, som de gjort de senaste fyra åren. Utskottet anser att det inte finns anledning att avvakta eventuell ny lagstiftning på området. AP-fonderna bör omgående prioritera arbetet med att öka kostnadseffektiviteten.

Finansutskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-10-25
Debatt i kammaren: 2016-10-26
4

Beslut

Beslut: 2016-10-26
4 förslagspunkter, 3 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 26 oktober 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:130 till handlingarna.

2. AP-fondernas placeringar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 2-4,

2016/17:1460 av Hans Wallmark (M) och

2016/17:1737 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 1 (V)

3. Ombildning av Första och Sjätte AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkande 1 och

2016/17:1652 av Stefan Jakobsson (SD).

Reservation 2 (V)

4. Etik och miljö i AP-fonderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:3424 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 5-8.

Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 79 0 0 5
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 0 21 0 0
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 289 21 0 39