Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2020

Beslut

Nej till motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)

Riksdagen sa nej till 70 förslag i motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om generikasystemet, högkostnadsskydd för läkemedel och stärkt arbete mot läkemedelsbrist.

Riksdagen säger nej till motionerna bland annat på grund av att utredningar och arbete redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2020-02-13, 2020-03-12

Nej till motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 70 förslag i motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om generikasystemet, högkostnadsskydd för läkemedel och stärkt arbete mot läkemedelsbrist.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat utredningar och arbete som redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.