Apoteks- och läkemedelsfrågor

Socialutskottets betänkande 2019/20:SoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 april 2020

Beslut

Nej till motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)

Riksdagen sa nej till 70 förslag i motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om generikasystemet, högkostnadsskydd för läkemedel och stärkt arbete mot läkemedelsbrist.

Riksdagen säger nej till motionerna bland annat på grund av att utredningar och arbete redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

33 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-19
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer 13
Betänkande 2019/20:SoU6

Alla beredningar i utskottet

2020-03-12, 2020-02-13

Nej till motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor (SoU6)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 70 förslag i motioner om apoteks- och läkemedelsfrågor från allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om generikasystemet, högkostnadsskydd för läkemedel och stärkt arbete mot läkemedelsbrist.

Anledningen till att utskottet föreslår att riksdagen säger nej till motionerna är bland annat utredningar och arbete som redan pågår.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-01
Debatt i kammaren: 2020-04-02
4

Beslut

Beslut: 2020-04-02
15 förslagspunkter, 9 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Systematisk effektuppföljning av läkemedelsbehandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2917 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 1 (M, SD, KD)

2. Information om läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:669 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 5.

Reservation 2 (V)

3. Frågor om effektiv och säker läkemedelsanvändning i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:93 av Clara Aranda (SD) yrkandena 1 och 2,

2019/20:817 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 4,

2019/20:818 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 20,

2019/20:825 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 15 och

2019/20:2812 av Mikael Oscarsson (KD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 45 10 0 294


4. Generikasystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:3293 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 98 och

2019/20:3363 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 10.

Reservation 4 (M, KD)
Reservation 5 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 0 0 3 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 38 14 3 294


5. Högkostnadsskyddet för läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1430 av Elin Lundgren och Patrik Lundqvist (båda S).

6. Finansiering av vissa läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:31 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 8,

2019/20:2463 av Mattias Karlsson i Luleå (M) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2916 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 20.

Reservation 6 (M, SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 31 24 0 294


7. Restnoterade läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:669 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 3 och

2019/20:817 av Clara Aranda m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 4 10 294


8. Stärkt arbete mot läkemedelsbrist

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3363 av Lina Nordquist m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 9 (SD, L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


9. Arbete inom EU för att säkra tillgången på läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:669 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 10 (V)

10. Retur av läkemedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 30.

Reservation 11 (C)

11. E-recept

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 12 (C)

12. Läkemedel och miljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1197 av Marlene Burwick m.fl. (S) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2253 av Betty Malmberg (M) yrkandena 1-3.

13. Etablering av farmaceuter på distans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3253 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 31.

Reservation 13 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 50 5 0 294


14. Reglering av ägande av apotek och vårdtjänstföretag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1236 av Carina Ödebrink (S) och

2019/20:2318 av Johan Löfstrand m.fl. (S).

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.