Arbetsdomstolen m.m., anslag

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1994-02-15
Justering: 1994-02-17
Betänkande 1993/94:AU20

Alla beredningar i utskottet

1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Ingen information att visa
4

Beslut

Beslut: 1994-03-17

Protokoll med beslut