Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets bet 2014/15:SfU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 8 april 2015

Beslut

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU13)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om arbetskraftsinvandring. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att utskottet anser att föreslagna ändringar inte ska genomföras.

Motionerna handlar om bland annat regler för arbetskraftsinvandring, bindande arbetserbjudanden, arbetsmarknadsprövning samt sanktioner mot arbetsgivare.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

13 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-19
Justering: 2015-03-24
Trycklov: 2015-03-31
Reservationer 7
bet 2014/15:SfU13

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU13)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om arbetskraftsinvandring. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp eller att utskottet anser att föreslagna ändringar inte ska genomföras.

Motionerna handlar om bland annat regler för arbetskraftsinvandring, bindande arbetserbjudanden, arbetsmarknadsprövning samt sanktioner mot arbetsgivare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-07
Debatt i kammaren: 2015-04-08
4

Beslut

Beslut: 2015-04-08
5 förslagspunkter, 2 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 8 april 2015

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1905 av Göran Hägglund m.fl. (KD) yrkande 4,

2014/15:1755 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:1756 av Lars Hjälmered (M),

2014/15:2458 av Johanna Jönsson (C) yrkandena 1-9 och

2014/15:2641 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

2. Attrahera utländsk arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2645 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 6.

Reservation 4 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 13 0 6
S 102 0 0 11
M 0 80 0 4
SD 41 0 0 8
MP 21 0 0 4
C 1 17 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 184 124 0 41


3. Bindande arbetserbjudande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:194 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10 och 11,

2014/15:957 av Johanna Haraldsson (S) och

2014/15:2910 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (SD)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 13 0 0 6
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
KD 14 0 0 2
Totalt 250 41 20 38


4. Arbetsmarknadsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2812 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkande 22 och

2014/15:2131 av Magnus Persson (SD).

5. Sanktioner mot arbetsgivare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1279 av Sten Bergheden (M) yrkandena 3 och 4 samt

2014/15:2611 av David Lång och Mikael Jansson (SD) yrkandena 1-13.

Reservation 7 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 102 0 0 11
M 80 0 0 4
SD 0 41 0 8
MP 22 0 0 3
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 271 41 0 37