Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2018

Beslut

Det borde gå fortare att få arbetstillstånd (SfU17)

Handläggningstiderna för arbetstillstånd är för långa. Dessutom är det viktigt att Sveriges system för arbetskraftsinvandring inte missbrukas med till exempel dåliga villkor. Det tycker riksdagen som riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att:

  • Återkomma till riksdagen med ett förslag om att förkorta handläggningstiderna och utöka den digitala hanteringen hos Migrationsverket.
  • Ge i uppdrag till Migrationsverket att förstärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner med tillkännagivande dels om att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka den digitala hanteringen, dels om ett regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

32 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-01
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Reservationer 18
Betänkande 2017/18:SfU17

Alla beredningar i utskottet

2018-03-01, 2018-02-15

Det borde gå fortare att få arbetstillstånd (SfU17)

Handläggningstiderna för arbetstillstånd är för långa. Dessutom är det viktigt att Sveriges system för arbetskraftsinvandring inte missbrukas med till exempel dåliga villkor. Det tycker socialförsäkringsutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen om att:

  • Återkomma till riksdagen med ett förslag om att förkorta handläggningstiderna och utöka den digitala hanteringen hos Migrationsverket.
  • Ge i uppdrag till Migrationsverket att förstärka arbetet mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.

Förslagen om tillkännagivanden kom i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2017. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28
13 förslagspunkter, 10 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 mars 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Underlätta arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:469 av Cecilia Widegren (M) yrkande 2,

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 6,

2017/18:3306 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 27 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 125 0 42


2. Införa behovsprövad arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:562 av Anna Hagwall (-),

2017/18:2470 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 10 och

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkande 38.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 77 0 0 6
SD 0 36 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 20 0 0 1
L 15 0 0 4
KD 15 0 0 1
- 0 2 0 3
Totalt 269 38 0 42


3. Arbetskraftsinvandring till EU

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 5,

2017/18:3178 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 66 och

2017/18:3194 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (L)

4. Villkor för arbetstillstånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:469 av Cecilia Widegren (M) yrkande 1,

2017/18:1022 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2,

2017/18:1671 av Maria Ferm (MP) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2982 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 2, 3 och 5,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 2 och 3,

2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) yrkandena 1, 2 och 4 samt

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 4.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)

5. Utannonsering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1934 av Gunilla Nordgren (M),

2017/18:3165 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkande 1,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3447 av Fredrik Schulte (M) yrkande 5 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 7 (M, SD, C)

6. Byta arbetsgivare eller yrke

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 5 och

2017/18:2982 av Sofia Fölster (M) yrkande 3.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (L)

7. Attrahera arbetskraft

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:474 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:1253 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:1265 av Finn Bengtsson (M),

2017/18:2282 av Lars Hjälmered (M),

2017/18:2484 av Marta Obminska (M),

2017/18:2816 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 7,

2017/18:3166 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 9,

2017/18:3356 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 8 och 9,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 28,

2017/18:3405 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 12,

2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3684 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 22-25,

2017/18:3760 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 17 och

2017/18:3787 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkandena 6 och 7.

Reservation 10 (M)
Reservation 11 (L, KD)
Reservation 12 (C)

8. Förkorta handläggningstiderna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att förkorta handläggningstiderna för arbetstillstånd och utöka den digitala hanteringen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 2 och

2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4 och

bifaller delvis motion

2017/18:1030 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2.

Reservation 13 (S, MP)

9. Garantera handläggningstiden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 3,

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 29 och

2017/18:3417 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 14 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 102 0 0 11
M 0 77 0 6
SD 36 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 20 0 0 1
L 0 15 0 4
KD 0 15 0 1
- 2 0 0 3
Totalt 182 125 0 42


10. Övrigt om handläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkandena 5 och 7 samt

2017/18:3406 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 15 (M, SD)

11. Missbruk av regler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om ett regeringsuppdrag till Migrationsverket som syftar till ett förstärkt arbete mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5 och

2017/18:3394 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 16 (S, MP)

12. Utökat straffrättsligt område

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3181 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 17 (M)

13. EU-blåkort

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3890 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) yrkandena 34-37.

Reservation 18 (SD)