Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2022/23:SfU17

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 maj 2023

Beslut

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU17)

Riksdagen sa nej till ett tjugotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetskraftsinvandring. Riksdagen hänvisar till det pågående reformarbetet på området, gällande bestämmelser och uppdrag som lämnats till Migrationsverket.

Motionerna handlar om arbetskraftsinvandring, forskning och studier.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-02-23, 2023-03-30

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU17)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett tjugotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om arbetskraftsinvandring. Utskottet hänvisar till det pågående reformarbetet på området, gällande bestämmelser och uppdrag som lämnats till Migrationsverket.

Motionerna handlar om arbetskraftsinvandring, forskning och studier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.