Arbetslivspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1994-02-17, 1994-02-22, 1994-02-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.