Arbetslivspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

15 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-24
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:AU12

Alla beredningar i utskottet

1994-02-24, 1994-02-22, 1994-02-17

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-23
4

Beslut

Beslut: 1994-03-23

Protokoll med beslut