Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2017/18:AU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 december 2017

Beslut

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Riksdagen sa nej till 78 motionsförslag från den allmänna motionstiden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Skälen till det är bland annat att det redan pågår ett arbete inom flera av områdena. Motionerna handlar bland annat om stärkta drivkrafter för arbete, ett förlängt arbetsliv och Arbetsförmedlingen.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

56 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-11-07
Justering: 2017-12-07
Trycklov: 2017-12-07
Reservationer 18
Betänkande 2017/18:AU4

Nej till motioner om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (AU4)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till 78 motionsförslag från den allmänna motionstiden om arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen. Skälen till det är bland annat att det redan pågår ett arbete inom flera av områdena. Motionerna handlar bland annat om stärkta drivkrafter för arbete, ett förlängt arbetsliv och Arbetsförmedlingen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-12-12
Debatt i kammaren: 2017-12-13
4

Beslut

Beslut: 2017-12-13
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 13 december 2017

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkta drivkrafter för arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 1.

Reservation 1 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 10
SD 38 0 0 8
MP 21 0 0 3
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
L 0 14 0 5
KD 0 16 0 0
- 2 0 0 3
Totalt 180 122 0 47


2. Fler vägar till arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:775 av Pyry Niemi m.fl. (S),

2017/18:1873 av Teres Lindberg m.fl. (S) yrkande 7,

2017/18:2559 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3564 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 2,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 1 och 23 samt

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 10.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 0 73 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 3
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
L 14 0 0 5
KD 16 0 0 0
- 2 0 0 3
Totalt 211 73 19 46


3. Ett förlängt arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:465 av Lars-Arne Staxäng m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3028 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD).

Reservation 4 (M, C, L, KD)

4. Kompetensutveckling i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1460 av Patrik Engström m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1829 av Jennie Nilsson (S),

2017/18:2682 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:2832 av Jörgen Andersson (M),

2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkande 10,

2017/18:3741 av Penilla Gunther m.fl. (KD) yrkande 21 och

2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 7.

Reservation 5 (C)
Reservation 6 (KD)

5. Arbetsförmedlingen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:75 av Markus Wiechel (SD),

2017/18:399 av Jan Ericson (M),

2017/18:460 av Lars-Arne Staxäng (M),

2017/18:633 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:1637 av Johan Nissinen (SD),

2017/18:1962 av Lars Beckman (M),

2017/18:2500 av Ann-Britt Åsebol och Eva Lohman (båda M),

2017/18:2943 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 2,

2017/18:2989 av Sofia Fölster (M) yrkandena 1-3,

2017/18:3282 av Erik Bengtzboe (M),

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3680 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M),

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9 och

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 72.

Reservation 7 (M)
Reservation 8 (C)

6. Förenklade lönestöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3177 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5.

Reservation 9 (M, C, L, KD)

7. Övriga arbetsmarknadspolitiska program

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:241 av Solveig Zander (C),

2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 2,

2017/18:525 av Finn Bengtsson och Amir Adan (båda M),

2017/18:635 av Penilla Gunther (KD),

2017/18:786 av Krister Örnfjäder (S),

2017/18:802 av Rikard Larsson m.fl. (S) yrkande 6,

2017/18:857 av Pia Nilsson m.fl. (S),

2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 1,

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkande 16,

2017/18:3140 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3626 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 14 och 19,

2017/18:3628 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 6 och

2017/18:3788 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 1 och 15.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (L)
Reservation 13 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 3
C 0 0 19 3
V 20 0 0 1
L 0 0 14 5
KD 0 0 16 0
- 1 1 0 3
Totalt 214 40 49 46


8. Överutnyttjande av subventionerade anställningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3362 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6-9.

Reservation 14 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 14 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 39 0 0 7
MP 21 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
L 14 0 0 5
KD 16 0 0 0
- 2 0 0 3
Totalt 283 20 0 46


9. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1646 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 5,

2017/18:1929 av Helena Bouveng (M),

2017/18:2162 av Jasenko Omanovic m.fl. (S),

2017/18:2504 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2628 av Lennart Axelsson m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 13,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 8 och

2017/18:3764 av Per Lodenius m.fl. (C) yrkande 6.

Reservation 15 (M)
Reservation 16 (C)

10. Arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:244 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C) yrkande 1,

2017/18:348 av Edward Riedl (M),

2017/18:706 av Johanna Haraldsson och Teresa Carvalho (båda S),

2017/18:774 av Johanna Haraldsson m.fl. (S),

2017/18:1798 av Krister Örnfjäder m.fl. (S),

2017/18:2643 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD) yrkandena 5-7,

2017/18:2839 av Rickard Nordin (C) yrkande 2,

2017/18:2959 av Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkande 3 och

2017/18:3456 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 11.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 99 0 0 14
M 73 0 0 10
SD 0 39 0 7
MP 21 0 0 3
C 19 0 0 3
V 0 0 20 1
L 14 0 0 5
KD 16 0 0 0
- 1 1 0 3
Totalt 243 40 20 46


11. Arbetslöshetskassorna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:759 av Olle Thorell (S) och

2017/18:1439 av Lotta Finstorp (M).