Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1992/93:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 24 mars 1993

Riksdagens beslut: Återremiss

Ärendets gång

1

Förslag

63 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-02-23
Justering: 1993-03-11
Betänkande 1992/93:AU11

Alla beredningar i utskottet

1993-02-23, 1993-02-18, 1993-02-16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-03-24
4

Beslut

Beslut: 1993-03-24

Protokoll med beslut