Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 mars 1994

Riksdagens beslut: Bifall till res. 25 mom. 42 och res. 30 mom. 50. I övrigt utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

50 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1994-02-22
Justering: 1994-03-03
Betänkande 1993/94:AU11

Alla beredningar i utskottet

1994-02-22, 1994-02-17, 1994-02-15

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1994-03-23
4

Beslut

Beslut: 1994-03-23

Protokoll med beslut