Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2002/03:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 maj 2003

Beslut

Arbetsmarknadspolitik (AU8)

Riksdagen beslutade följande om arbetsmarknadspolitik: 1) En försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare ska bedrivas vid arbetsförmedlingen från den 1 september 2003 till den 31 december 2005. 2) Reglerna för det särskilda anställningsstödet ändras från den 1 juli 2003 för att underlätta för dem som har varit inskrivna länge i aktivitetsgarantin. 3) En försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för redan anställda ska bedrivas från den 1 juli 2003 till den 31 december 2005. 4) Ett antal regeländringar ska förbättra samverkan mellan arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsgarantin. Ändringarna börjar gälla den 1 september 2003. Vidare uppmanar riksdagen regeringen att göra vissa förtydliganden i samband med aktivitetsgarantin. Riksdagen avslog Riksdagens revisorers förslag om styrningen av Arbetsmarknadsverket (AMV).

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, samt till motionerna 2002/03:A3 yrkande 5 i denna del och yrkandena 6-8, samt 2002/03:A4 yrkande 9 i denna del. I övrigt avslag på motionerna. Avslag på Riksdagens Revisorers förslag.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 26 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Från riksdagens organ

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-29
Justering: 2003-05-13
Betänkande publicerat: 2003-05-21
Trycklov: 2003-05-21
Reservationer 21
Betänkande 2002/03:AU8

Arbetsmarknadspolitik (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om arbetsmarknadspolitik. Förslagen innebär följande: 1) En försöksverksamhet med arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare ska bedrivas vid arbetsförmedlingen från den 1 september 2003 till den 31 december 2005. 2) Reglerna för det särskilda anställningsstödet ändras från den 1 juli 2003 för att underlätta för dem som har varit inskrivna länge i aktivitetsgarantin. 3) En försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för redan anställda ska bedrivas från den 1 juli 2003 till den 31 december 2005. 4) Ett antal regeländringar ska förbättra samverkan mellan arbetslöshetsförsäkringen och aktivitetsgarantin. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 september 2003. Vidare föreslår utskottet att riksdagen uppmanar regeringen att göra vissa förtydliganden i samband med aktivitetsgarantin. Utskottet föreslår även att riksdagen avslår Riksdagens revisorers förslag om styrningen av Arbetsmarknadsverket (AMV). Utskottet hänvisar till att det pågår ett arbete inom Regeringskansliet och AMV som ligger i linje med revisorernas förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-28
4

Beslut

Beslut: 2003-05-28
14 förslagspunkter, 9 acklamationer, 5 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål och inriktning, styrning av AMV

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår förslag 2002/03:RR10 punkterna 1-7 och motionerna 2002/03:Sf226 yrkande 7, 2002/03:A3 yrkandena 9 och 10, 2002/03:A4 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2002/03:A5 yrkandena 1, 4 och 5, 2002/03:A6 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A7 yrkandena 1-7, 2002/03:A8 yrkandena 1-3 och 2002/03:A9 yrkandena 1-4.

Reservation 1 (m)
Reservation 2 (fp)
Reservation 3 (kd)
Reservation 4 (c)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m045010
c00193
fp003711
kd10257
v24006
mp14003
-0000
Totalt162458161

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Aktivitetsgaranti - särskilt anställningsstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:44 punkt 3 och avslår motionerna 2002/03:A3 yrkande 1, 2002/03:A4 yrkande 8 och 2002/03:A5 yrkande 2.

Reservation 5 (m)
Reservation 6 (fp)
Reservation 7 (kd)

3. Lagförslaget om studerandevillkor efter deltagande i aktivitetsgarntin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:44 punkt 1 i denna del, bifaller delvis motion 2002/03:A4 yrkande 9 i denna del och avslår motion 2002/03:A3 yrkande 3.

Reservation 8 (m)

4. Lagförslaget i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:44 punkt 1 i denna del och motion 2002/03:A3 yrkande 6 och bifaller delvis motionerna 2002/03:A3 yrkande 5 i denna del och 2002/03:A4 yrkande 9 i denna del.

5. Översyn av arbetslöshetsförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A3 yrkande 4 och 2002/03:A5 yrkande 12.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m045010
c01903
fp037011
kd02607
v24006
mp14003
-0000
Totalt161127061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Övriga frågor om aktivitetsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A3 yrkande 5 i denna del, 2002/03:A5 yrkande 6, 2002/03:A239 yrkande 32, 2002/03:A305, 2002/03:A308 och 2002/03:A320 yrkande 5.

Reservation 10 (m)
Reservation 11 (kd)
Reservation 12 (c)

7. Åtgärder för vissa invandrare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:44 punkt 2 och motion 2002/03:A3 yrkandena 7 och 8 och avslår motionerna 2002/03:Sf334 yrkandena 38, 39 och 41, 2002/03:Sf336 yrkandena 7, 9 och 11, 2002/03:A4 yrkandena 3, 6 och 7, 2002/03:A5 yrkande 9, 2002/03:A207 yrkandena 1-3 och 5, 2002/03:A271 yrkandena 1 och 3 och 2002/03:A320 yrkande 12.

Reservation 13 (fp)
Reservation 14 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m450010
c19003
fp037011
kd01257
v24006
mp14003
-0000
Totalt225382561

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Åtgärder för äldre

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A5 yrkande 7, 2002/03:A224 yrkandena 2 och 3, 2002/03:A320 yrkande 8, 2002/03:A321 yrkande 8, 2002/03:A327 och 2002/03:A332 yrkande 15.

Reservation 15 (m, c, fp, kd)

9. Åtgärder för övriga särskilda grupper m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A5 yrkande 8, 2002/03:A249, 2002/03:A264 yrkandena 1 och 2, 2002/03:A287 och 2002/03:A320 yrkande 10.

Reservation 16 (m, c, fp, kd)
Reservation 17 (mp)

10. Vissa frågor rörande arbetsmarknadspolitiska program, m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A212, 2002/03:A256, 2002/03:A293 och 2002/03:A320 yrkandena 7, 11 och 27.

Reservation 18 (c, fp, kd)

11. Bristyrkesutbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:44 punkt 4 och avslår motionerna 2002/03:Sf336 yrkande 8, 2002/03:A3 yrkande 2, 2002/03:A4 yrkandena 10 i denna del och 11 och 2002/03:A5 yrkande 3.

Reservation 19 (m, c, fp, kd)

12. System för individuell kompetensutveckling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:A4 yrkande 10 i denna del och 2002/03:A5 yrkande 11.

Reservation 20 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m045010
c01903
fp037011
kd02607
v24006
mp14003
-0000
Totalt161127061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Arbetskraftsinvandring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:A5 yrkande 10.

Reservation 21 (m, c, fp, kd)

Omröstning i motivfrågan

Utskottets förslag mot reservation 21 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1230021
m045010
c01903
fp037011
kd02607
v24006
mp00143
-0000
Totalt1471271461

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

14. Förtydliganden i samband md aktivitetsgarantin

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: