Arbetsmarknadspolitik

Arbetsmarknadsutskottets bet 2014/15:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2015

Beslut

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag (AU5)

Riksdagen uppmanade regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Enligt arbetsmarknadsutskottet, som förberett ärendet, är ett eget företag för många unga en väg in på arbetsmarknaden. Genom att starta eget företag skulle dessa ungdomar enligt utskottet inte bara skapa jobb åt sig själva utan också åt andra. Därför bör även unga under 20 år få möjlighet att få stöd till start av näringsverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkande att riksdagen tillkännager att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet (s.k. starta eget-bidrag). Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

41 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-13
Reservationer 11
bet 2014/15:AU5

Även unga under 20 år bör kunna få starta-eget-bidrag (AU5)

Riksdagen bör uppmana regeringen att arbeta för att unga under 20 år ska kunna få bidrag för att starta eget företag. Det föreslår arbetsmarknadsutskottet. Enligt utskottet är ett eget företag för många unga en väg in på arbetsmarknaden. Genom att starta eget företag skulle dessa ungdomar enligt utskottet inte bara skapa jobb åt sig själva utan också åt andra. Därför bör även unga under 20 år få möjlighet att få stöd till start av näringsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-18
Debatt i kammaren: 2015-03-19
4

Beslut

Beslut: 2015-03-25
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 mars 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sysselsättningsmål m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 2,

2014/15:976 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) yrkande 4,

2014/15:1253 av Sten Bergheden (M) yrkande 3 och

2014/15:2415 av Finn Bengtsson m.fl. (M).

Reservation 1 (M, C, FP, KD)

2. Arbetsförmedlingens organisation och verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1728 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3,

2014/15:134 av Ali Esbati m.fl. (V),

2014/15:675 av Jan Ericson (M),

2014/15:802 av Lena Ek och Per Åsling (C),

2014/15:1501 av Johan Hultberg (M),

2014/15:1715 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (M),

2014/15:1851 av Hans Rothenberg och Lars-Arne Staxäng (M),

2014/15:2038 av Christer Engelhardt (S),

2014/15:2157 av Monica Green (S),

2014/15:2171 av Veronica Lindholm och Katarina Köhler (S) yrkande 1,

2014/15:2439 av Désirée Pethrus (KD) och

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (C)
Reservation 3 (V)
Reservation 4 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 70 0 0 14
SD 41 1 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 0 18 0 3
KD 0 0 11 5
Totalt 238 19 28 64


3. Insatser mot ungdomsarbetslösheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1335 av Margareta B Kjellin (M),

2014/15:1415 av Anna Wallén m.fl. (S) och

2014/15:2435 av Désirée Pethrus (KD).

Reservation 5 (M, C, FP, KD)

4. Utökat stöd till start av näringsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att även unga under 20 år ska få möjlighet att ta del av stöd till start av näringsverksamhet.
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:1229 av Sten Bergheden (M) yrkande 5 och

bifaller motion

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 18.

5. Insatser för personer som står långt från arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3,

2014/15:1531 av Elisabeth Svantesson (M),

2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) yrkande 2,

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 5 och 10,

2014/15:2634 av Finn Bengtsson och Amir Adan (M) och

2014/15:2654 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 14 0 5
S 91 0 0 22
M 0 71 0 13
SD 42 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
KD 0 11 0 5
Totalt 173 113 0 63


6. FunkA-utredningens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:135 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2014/15:102 av Edward Riedl (M),

2014/15:585 av Helena Bouveng (M),

2014/15:740 av Åsa Westlund (S),

2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD),

2014/15:1941 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S),

2014/15:2565 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 9,

2014/15:2575 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 8,

2014/15:2771 av Per Lodenius och Helena Lindahl (C) yrkandena 2 och 3 samt

2014/15:2991 av Annika Eclund (KD) yrkande 4.

Reservation 7 (M, C, FP, KD)
Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 0 14 5
S 91 0 0 22
M 3 0 68 13
SD 0 42 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 0 0 18 3
KD 0 0 11 5
Totalt 116 42 128 63


8. Äldre på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Sociala företag som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:135 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 3,

2014/15:1667 av Penilla Gunther (KD) yrkande 1 och

2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 6.

Reservation 10 (V)

10. Egenanställning som en del av arbetsmarknadspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Dokumentation vid kommunala arbetsmarknadsinsatser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2746 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD).

Reservation 11 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 14 0 0 5
S 91 0 0 22
M 71 0 0 13
SD 0 42 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
KD 11 0 0 5
Totalt 244 42 0 63