Arbetsmarknadspolitiken, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1991/92:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

1992-03-24, 1992-03-26

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.