Arbetsmarknadspolitiken, m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1991/92:AU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 maj 1992

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

71 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1992-03-26
Justering: 1992-04-28
Betänkande 1991/92:AU11

Alla beredningar i utskottet

1992-03-26, 1992-03-24

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1992-05-13
4

Beslut

Beslut: 1992-05-13

Protokoll med beslut