Arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottets bet 2005/06:AU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2006

Beslut

Motioner om arbetsmiljö (AU2)

Riksdagen sade nej till motioner om arbetsmiljöfrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

1

Förslag

43 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-01-24
Justering: 2006-02-07
Betänkande publicerat: 2006-02-27
Trycklov: 2006-02-24
Reservationer 11
bet 2005/06:AU2

Motioner om arbetsmiljö (AU2)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arbetsmiljöfrågor från allmänna motionstiden 2004 och 2005. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-03-09
4

Beslut

Beslut: 2006-03-15
18 förslagspunkter, 16 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Sf382 yrkande 5, 2005/06:Sf428 yrkande 3, 2005/06:So2 yrkande 7, 2005/06:A283, 2005/06:A291, 2005/06:A330 yrkandena 1 och 2, 2005/06:A340, 2005/06:A363 yrkande 20, 2005/06:A368 yrkande 10, 2005/06:A396 och 2005/06:A407.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)
Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c01606
fp04107
kd02706
v21016
mp13004
-1001
Totalt156128164

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Vissa förebyggande åtgärder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A221, 2005/06:A262, 2005/06:A303 yrkandena 1-3, 2005/06:A309 yrkande 12, 2005/06:A345 och 2005/06:A363 yrkande 19.

Reservation 3 (c)

3. Skyddsombudsverksamheten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A266 yrkandena 1-4 och 2005/06:A368 yrkandena 2 och 3.

Reservation 4 (v)

4. Arbetsmiljöverkets uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A264, 2005/06:A368 yrkandena 1 och 5, 2005/06:A388 och 2005/06:A418 yrkande 8.

Reservation 5 (kd)
Reservation 6 (v)

5. Vissa lagstiftningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A288, 2005/06:A306, 2005/06:A328 och 2005/06:A392.

6. Buller

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A227 och 2005/06:Bo304 yrkande 5.

Reservation 7 (mp)

7. Inomhustemperatur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A348.

8. Elektromagnetiska fält

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A228 och 2005/06:Bo277 yrkandena 11 och 13.

Reservation 8 (mp)

9. Isocyanater

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A251 yrkandena 1-3.

10. Gränsvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A368 yrkande 6.

11. Arbetsmiljön i förskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ub426 yrkande 10 och 2005/06:Ub590 yrkande 29.

Reservation 9 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1210023
m044011
c01507
fp04008
kd02607
v22006
mp13004
-1001
Totalt157125067

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. Au pair-arbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A265 yrkandena 1-3.

13. Äldre arbetstagare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A368 yrkande 7.

14. Arbetshjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A211.

15. Alkohol och andra droger

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:A301 och 2005/06:A418 yrkande 9.

16. Våld och hot

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Ju386 yrkandena 2 och 3, 2005/06:A349 och 2005/06:A393.

Reservation 10 (v)

17. Mobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Ub470 yrkande 15, 2005/06:A226, 2005/06:A230 och 2005/06:A231.

Reservation 11 (kd)

18. Forskningsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:A356.