Arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2012

Beslut

Nej till motioner om arbetsmiljö (AU5)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetsmiljö. Orsaken är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förstärkning av arbetsmiljöarbetet, dödsolyckor i arbetslivet, företagshälsovård, skyddsombud och den psykosociala arbetsmiljön.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

26 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-01-19
Justering: 2012-02-02
Betänkande publicerat: 2012-02-09
Trycklov: 2012-02-07
Reservationer 10
Betänkande 2011/12:AU5

Alla beredningar i utskottet

2012-01-19

Nej till motioner om arbetsmiljö (AU5)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om arbetsmiljö. Orsaken är att det redan pågår arbete inom flera av de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om förstärkning av arbetsmiljöarbetet, dödsolyckor i arbetslivet, företagshälsovård, skyddsombud och den psykosociala arbetsmiljön.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-02-16
4

Beslut

Beslut: 2012-02-16
12 förslagspunkter, 9 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 februari 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Allmänt om arbetsmiljöarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S) yrkandena 6 och 7,
2011/12:A215 av Christer Engelhardt (S),
2011/12:A228 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:A234 av Thomas Strand (S),
2011/12:A254 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) och
2011/12:A280 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02104
FP21003
C18005
SD18001
V01702
KD17002
-0010
Totalt171134143

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Dödsolyckor i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 1 och
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 22.

Reservation 2 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02104
FP21003
C18005
SD18001
V01702
KD17002
-0001
Totalt171135043

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Andra arbetsrelaterade dödsfall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 3 (V)

4. Arbetsmiljölagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 26.

Reservation 4 (S, MP, V)

5. Arbetsmiljöverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A241 av Roza Güclü Hedin och Kurt Kvarnström (båda S),
2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkande 3 och
2011/12:A363 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Oskar Öholm (båda M) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (V)

6. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 28.

Reservation 6 (S, MP, V)

7. Skyddsombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A207 av Josefin Brink m.fl. (V),
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 25 och
2011/12:A337 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 7 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S097015
M970010
MP02104
FP21003
C18005
SD18001
V01702
KD17002
-0010
Totalt171135142

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


8. Arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A329 av Isak From m.fl. (S) yrkande 3 och
2011/12:A335 av Ylva Johansson m.fl. (S) yrkande 23.

Reservation 8 (S, MP, V)

9. Ensamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:A276 av Josefin Brink m.fl. (V) yrkandena 4 och 5.

Reservation 9 (V)

10. Den psykosociala arbetsmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A266 av Anna Steele (FP) och
2011/12:A354 av Finn Bengtsson och Marta Obminska (båda M).

11. Övriga motioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C245 av Jan Lindholm och Jonas Eriksson (båda MP) yrkande 6,
2011/12:N248 av Jan R Andersson m.fl. (M) yrkande 2 och
2011/12:A314 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1-3.

Reservation 10 (MP)

12. Motionsförslag som beretts i förenklad ordning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:A219 av Fredrik Olovsson (S),
2011/12:A229 av Hillevi Larsson (S) yrkandena 1-3,
2011/12:A230 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (båda S),
2011/12:A233 av Christer Winbäck (FP),
2011/12:A238 av Kurt Kvarnström och Roza Güclü Hedin (båda S),
2011/12:A245 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (båda S),
2011/12:A246 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson (båda S),
2011/12:A280 av Gunilla Svantorp m.fl. (S) yrkande 3,
2011/12:A281 av Börje Vestlund (S) och
2011/12:A329 av Isak From m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.