Arbetsmiljö

Arbetsmarknadsutskottets bet 2014/15:AU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 juni 2015

Beslut

Nej till motioner om arbetsmiljö (AU8)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om frågor som rör arbetsmiljö. Motionerna handlar bland annat om företagshälsovård, ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete samt nolltolerans mot dödsolyckor. Anledningen är bland annat att regeringen har påbörjat reformer för att förstärka arbetsmiljöarbetet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

17 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-16
Justering: 2015-05-28
Trycklov: 2015-06-01
Reservationer 5
bet 2014/15:AU8

Alla beredningar i utskottet

2015-04-16

Nej till motioner om arbetsmiljö (AU8)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om frågor som rör arbetsmiljö. Motionerna handlar bland annat om företagshälsovård, ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete samt nolltolerans mot dödsolyckor. Anledningen är bland annat att regeringen har påbörjat reformer för att förstärka arbetsmiljöarbetet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-12
Debatt i kammaren: 2015-06-15
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
8 förslagspunkter, 4 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 juni 2015

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1537 av Elisabeth Svantesson (M),

2014/15:953 av Johanna Haraldsson (S) yrkande 2,

2014/15:1440 av Hannah Bergstedt (S),

2014/15:1510 av Anna Hagwall (SD),

2014/15:2071 av Phia Andersson (S) i denna del och

2014/15:2440 av Désirée Pethrus (KD) yrkandena 1 och 3.

Reservation 1 (M, KD)

2. Systematiskt arbetsmiljöarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2014/15:2871 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9,

2014/15:2067 av Björn Wiechel och Isak From (S) yrkandena 1 och 2,

2014/15:2348 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (M) och

2014/15:2440 av Désirée Pethrus (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 266 43 0 40


3. Nolltolerans mot dödsolyckor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Kartläggning av riskfaktorer i arbetsmiljön för kvinnor och män

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2574 av Ulf Kristersson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 16.

Reservation 3 (M, C, FP, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 15 0 4
S 103 0 0 10
M 0 76 0 8
SD 43 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 0 19 0 3
V 20 0 0 1
KD 0 14 0 2
Totalt 185 124 0 40


6. Arbetsmiljön inom vården och omsorgen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Preskriptionstiden för arbetsmiljöbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2066 av Björn Wiechel och Veronica Lindholm (S).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 43 0 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 0 20 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 288 20 0 41


8. Förbud mot ensamarbete på passagerartåg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2014/15:2132 av Per Klarberg m.fl. (SD).

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 103 0 0 10
M 76 0 0 8
SD 0 43 0 6
MP 19 0 0 6
C 19 0 0 3
V 20 0 0 1
KD 14 0 0 2
Totalt 266 43 0 40