Arbetsmiljöfrågor

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 februari 2007

Beslut

Nej till motioner om arbetsmiljöfrågor (AU7)

Riksdagen sade nej till motioner om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden 2006. Skälet är bland annat att frågor som motionerna tar upp redan är under utredning.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

30 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-18
Justering: 2007-02-01
Betänkande publicerat: 2007-02-14
Trycklov: 2007-02-13
Reservationer 14
Betänkande 2006/07:AU7

Motioner om arbetsmiljö (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arbetsmiljöfrågor från den allmänna motionstiden 2006. Skälet är bland annat att frågor som motionerna tar upp redan är under utredning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-02-21
4

Beslut

Beslut: 2007-02-21
20 förslagspunkter, 14 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 februari 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:A269 yrkande 1 och 2006/07:A333.

Reservation 1 (v)

2. Europeiska arbetsmiljöarbetet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:A319 yrkande 6.

3. Arbetsmiljöverkets uppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 5.

Reservation 2 (v)

4. Direktsanktioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A303 av Nikos Papadopoulos och Veronica Palm (båda s) i denna del.

5. Arbetsmiljödeklaration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A220 av Bertil Kjellberg (m) och
2006/07:A224 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (båda s).

6. Skyddsombudsverksamheten m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A256 av Hillevi Larsson och Ronny Olander (båda s) yrkandena 1-4,
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 2 och 3,
2006/07:A303 av Nikos Papadopoulos och Veronica Palm (båda s) i denna del och
2006/07:A319 av Phia Andersson m.fl. (s) yrkande 3.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c26003
fp23005
kd19005
v01804
mp11503
Totalt160149040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Skyddsombudsregister

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A245 av Gunnar Sandberg (s).

Reservation 4 (s)

8. Företagshälsovård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A207 av Christin Hagberg (s),
2006/07:A214 av Inger Jarl Beck (s) yrkandena 1 och 2,
2006/07:A228 av Helene Petersson i Stockaryd och Göte Wahlström (båda s),
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10,
2006/07:A311 av Raimo Pärssinen m.fl. (s),
2006/07:A315 av Ann-Kristine Johansson och Lars Mejern Larsson (båda s) och
2006/07:A327 av Kurt Kvarnström och Anneli Särnblad (båda s).

Reservation 5 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m91006
c25004
fp23005
kd19005
v01804
mp01702
Totalt158151040

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Sjukvård inom ramen för företagshälsovården

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A304 av Annelie Enochson (kd).

10. Ensamarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Ju312 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 3,
2006/07:A265 av Ulf Holm (mp) och
2006/07:A314 av Anneli Särnblad och Carin Runeson (båda s).

Reservation 6 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0116014
m90007
c26003
fp22006
kd19005
v01804
mp01702
Totalt157151041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Gränsvärden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 6 och
2006/07:A339 av Anneli Särnblad och Kurt Kvarnström (båda s).

Reservation 7 (v)

12. Kränkning av HBT-personer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 31.

Reservation 8 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1130215
m92005
c26003
fp22006
kd19005
v01804
mp00172
Totalt272181940

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

13. Vuxenmobbning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A248 av Christer Winbäck (fp).

14. Äldre i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So201 av Barbro Westerholm (fp) yrkande 8 och
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7.

Reservation 9 (v)

15. Arbetslivsfonden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A269 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 8.

16. Friskvård

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A290 av Göte Wahlström och Christina Oskarsson (båda s).

17. Förkortad arbetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) yrkande 2 och
2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 1.

Reservation 10 (v)
Reservation 11 (mp)

18. Inflytande över arbetstidsförläggning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 7 och
2006/07:A282 av Laila Bjurling och Anders Karlsson (båda s).

Reservation 12 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0113017
m92005
c26003
fp23005
kd18006
v01804
mp01702
Totalt159148042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Övertid och nattarbete m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2006/07:A268 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 3-6.

Reservation 13 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140016
m92005
c25004
fp23005
kd18006
v01804
mp17002
Totalt28918042

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

20. Varsel vid arbetstidsförändring m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:A213 av Inger Jarl Beck (s) yrkandena 1-3,
2006/07:A215 av Carina Hägg (s),
2006/07:A280 av Laila Bjurling och Anders Karlsson (båda s) och
2006/07:A305 av Annelie Enochson (kd).

Reservation 14 (s)