Arbetsrätt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2015/16:AU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2016

Beslut

Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsrätt. Skälet är bland annat att arbete och utredningar pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, rätt till heltid, utökade möjligheter till ledighet och turordningsreglerna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

58 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2016-02-02
Justering: 2016-03-17
Trycklov: 2016-03-17
Reservationer 24
Betänkande 2015/16:AU7

Alla beredningar i utskottet

2016-02-02, 2016-01-28

Nej till motioner om arbetsrätt (AU7)

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om arbetsrätt. Skälet är bland annat att arbete och utredningar pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om anställningsformer, rätt till heltid, utökade möjligheter till ledighet och turordningsreglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-22
Debatt i kammaren: 2016-03-23
4

Beslut

Beslut: 2016-04-06
15 förslagspunkter, 7 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 6 april 2016

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Det arbetsrättsliga regelverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2368 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 2,

2015/16:340 av Hans Hoff (S),

2015/16:1050 av Jessica Rosencrantz (M) yrkande 3,

2015/16:1128 av Boriana Åberg (M),

2015/16:1202 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S),

2015/16:1909 av Isabella Hökmark (M),

2015/16:2582 av Finn Bengtsson och Jan R Andersson (båda M) yrkande 1 och

2015/16:3226 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 38.

Reservation 1 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 1 19 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 289 19 0 41


2. Förstajobbetanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 12,

2015/16:2445 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 9 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 41.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 1 74 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 234 74 0 41


3. Provanställning m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2277 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 11,

2015/16:2508 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD) yrkande 3,

2015/16:2690 av Andreas Carlson (KD) yrkande 2 och

2015/16:3241 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 43.

Reservation 3 (M, C, L, KD)

4. Bemanningsdirektivet och uthyrningslagen m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 6, 7, 9 och 10 samt

2015/16:348 av Mattias Jonsson (S).

Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 290 18 0 41


5. Företrädesrätt till återanställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 3 och 8,

2015/16:461 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) och

2015/16:2934 av Lena Asplund (M).

Reservation 5 (V)

6. Utstationering av arbetstagare och socialt protokoll m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:378 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 5-8 och

2015/16:2507 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD).

Reservation 6 (M, C, L, KD)
Reservation 7 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 0 75 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 0 20 0 2
V 16 0 2 3
L 0 17 0 2
KD 0 15 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 179 127 2 41


7. Arbetstidens förläggning, övertid m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:36 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkandena 3-7,

2015/16:328 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S) och

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 73 2 0 9
SD 0 38 0 10
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 249 40 18 42


8. Rätt till heltid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:36 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2,

2015/16:60 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD),

2015/16:467 av Teres Lindberg (S),

2015/16:471 av Caroline Helmersson Olsson (S),

2015/16:476 av Robert Stenkvist m.fl. (SD) yrkande 6,

2015/16:2055 av Roger Hedlund (SD),

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 3,

2015/16:2431 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 6,

2015/16:2525 av Gunilla Carlsson och Mattias Jonsson (båda S) och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkande 19.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (C)
Reservation 12 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 0 37 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 0 20 2
V 0 0 17 4
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 232 37 37 43


9. Tjänstledighet för att starta företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkande 7,

2015/16:2455 av Lars Hjälmered m.fl. (M) yrkande 4,

2015/16:2701 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) yrkande 7 och

2015/16:3225 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 12.

Reservation 13 (M, SD)

10. Övriga frågor om utökad ledighet och arbetstidsförkortning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:36 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1,

2015/16:624 av Maria Strömkvist m.fl. (S),

2015/16:2001 av Linus Bylund m.fl. (SD),

2015/16:2126 av Carl Schlyter m.fl. (MP) yrkandena 1-3,

2015/16:2233 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 4,

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 38,

2015/16:2569 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 11 och

2015/16:3095 av Paula Bieler m.fl. (SD) yrkandena 15 och 17.

Reservation 14 (SD)
Reservation 15 (V)
Reservation 16 (KD)

11. Villkoren för äldre på arbetsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:204 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP),

2015/16:490 av Lars-Arne Staxäng och Lotta Finstorp (båda M),

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 3,

2015/16:2589 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 4 och

2015/16:2599 av Margareta B Kjellin och Ulf Berg (båda M) yrkande 1.

Reservation 17 (L)

12. Arbetsrätt och offentlig upphandling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2015/16:449 av Teres Lindberg och Maria Andersson Willner (båda S) och

2015/16:1407 av Paula Holmqvist m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

Reservation 18 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 21 0 0 4
C 20 0 0 2
V 0 18 0 3
L 17 0 0 2
KD 15 0 0 1
- 0 0 0 1
Totalt 289 18 0 42


13. Turordningsreglerna i anställningsskyddslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:124 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2015/16:460 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S),

2015/16:1355 av Betty Malmberg (M) yrkande 1,

2015/16:1457 av Erik Bengtzboe (M) yrkande 1,

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 10,

2015/16:2414 av Johan Hedin (C),

2015/16:2630 av Maria Malmer Stenergard och Sofia Fölster (båda M) yrkande 1 och

2015/16:3054 av Fredrik Malm m.fl. (FP).

Reservation 19 (V)
Reservation 20 (L)
Reservation 21 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 20 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 75 0 0 9
SD 38 0 0 10
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 0 0 18 3
L 0 16 0 3
KD 0 0 15 1
- 0 0 0 1
Totalt 258 16 33 42


14. Stridsåtgärder på svensk arbetsmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1991 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 11 och 12 samt

2015/16:2298 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M).

Reservation 22 (KD)

15. Integritetsskydd i arbetslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:34 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 8,

2015/16:1011 av Ingemar Nilsson (S) och

2015/16:2307 av Beatrice Ask m.fl. (M) yrkande 8.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (V)