Arkivfrågor

Kulturutskottets betänkande 2004/05:KRU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 maj 2005

Beslut

Tillgängligare arkiv (KrU9)

Riksdagen sade ja till regeringens proposition om arkivfrågor. Arkiven behöver bli mer tillgängliga i allmänhet och i synnerhet för nya grupper. För att komma igång ordentligt med det pedagogiska arbetet vid arkiven ska ett nationellt uppdrag för arkivpedagogiska insatser starta. Riksdagen delar regeringens uppfattning att det är viktigt att arkiven samarbetar. Dessutom är det värdefullt att arkiven samarbetar med andra delar av samhället till exempel skolan, forskningen och folkbildningen. Riksarkivet kommer att få i uppdrag att utveckla samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

28 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-04-12
Justering: 2005-04-26
Betänkande publicerat: 2005-05-03
Trycklov: 2005-05-03
Reservationer 13
Betänkande 2004/05:KRU9

Tillgängligare arkiv (KrU9)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens proposition om arkivfrågor. Arkiven behöver bli mer tillgängliga i allmänhet och i synnerhet för nya grupper. För att komma igång ordentligt med det pedagogiska arbetet vid arkiven ska ett nationellt uppdrag för arkivpedagogiska insatser starta. Utskottet delar regeringens uppfattning att det är viktigt att arkiven samarbetar. Dessutom är det värdefullt att arkiven samarbetar med andra delar av samhället till exempel skolan, forskningen och folkbildningen. Riksarkivet kommer att få i uppdrag att utveckla samarbetet med andra institutioner och organisationer om frågor som rör dokument på de nationella minoritetsspråken.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-05-12
4

Beslut

Beslut: 2005-05-12
18 förslagspunkter, 14 acklamationer, 4 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Begäran om arkivproposition

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr362 yrkande 4.

2. Ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inom arkivområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens förslag om att inrätta ett tidsbegränsat nationellt uppdrag inom arkivområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:124.

3. Svenska kyrkans arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 1, 2004/05:Kr9 yrkande 3 och 2004/05:Kr10 yrkande 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01804
fp03909
kd02508
v23006
mp14003
-0001
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

4. Handikappades tillgång till arkiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr7 yrkande 2, 2004/05:Kr9 yrkande 5 och 2004/05:Kr10 yrkande 4.

Reservation 2 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01804
fp03909
kd02508
v23006
mp14003
-0001
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Ökad delaktighet för medborgarna i kulturarvsinstitutionernas verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr285.

6. ABM-samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr369 yrkande 1, 2003/04:Kr387 yrkande 1 och 2004/05:Kr8 yrkande 5.

Reservation 3 (kd)

7. Långsiktigt bevarande och tillhandahållande av digital information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr309, 2002/03:Kr353, 2004/05:Kr7 yrkande 3, 2004/05:Kr8 yrkande 3, 2004/05:Kr9 yrkande 1 och 2004/05:Kr327.

Reservation 4 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m044011
c01804
fp03909
kd02508
v23006
mp14003
-0001
Totalt162126061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Bevarande av e-post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr372 yrkande 9 och 2003/04:Kr327 yrkande 12.

9. Principerna för fördelning av statsbidrag till enskilda arkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr9 yrkande 6.

Reservation 5 (m, c, fp, kd)

10. Idrottsarkiv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr284, 2002/03:Kr327, 2004/05:Kr8 yrkande 2 och 2004/05:Kr365 yrkande 16.

Reservation 6 (fp, kd)

11. De nationella minoritetsspråken och arkiven

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr308, 2004/05:Kr9 yrkande 4 och 2004/05:Kr10 yrkande 3.

Reservation 7 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1250019
m440011
c01804
fp03909
kd25008
v23006
mp13103
-0001
Totalt23058061

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

12. SVAR:s uppgifter och finansiering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr348, 2002/03:Kr349, 2002/03:Kr351, 2002/03:Kr369 yrkande 7, 2003/04:Kr369 och 2004/05:Kr328.

13. Konkurrensfråga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2004/05:Kr7 yrkande 4.

Reservation 8 (m, fp)

14. Utökning av Riksarkivets tillsynsverksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Kr352.

15. Kompetensförsörjning vid arkivmyndigheterna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Kr372 yrkande 7, 2004/05:Kr8 yrkande 1 och 2004/05:Kr9 yrkande 2.

Reservation 9 (fp, kd)

16. Unescokonventionen för skydd av det immateriella kulturarvet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr340 yrkandena 1 och 2 samt 2004/05:Kr362 yrkande 3.

Reservation 10 (m, c, fp, kd)

17. Lokalisering av migreringsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr220, 2004/05:Kr235, 2004/05:Kr253 och 2004/05:Kr313.

Reservation 11 (c)

18. Förslag om resursförstärkning av arkivområdet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Kr8 yrkande 4 och 2004/05:Kr10 yrkandena 1, 5 och 6.

Reservation 12 (kd)
Reservation 13 (c)