Arkivfrågor

Kulturutskottets bet 2005/06:KrU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 april 2006

Beslut

Nej till motioner om arkivfrågor (KrU26)

Riksdagen sade nej till motioner om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av Riksarkivets historiska material, en nationell strategi för bevarandet av digital information, dokumentation och digitalt bevarande av musik, information till folkrörelser angående arkivens betydelse och digitalisering av analogt material.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2006-03-09
Justering: 2006-03-21
Betänkande publicerat: 2006-03-23
Trycklov: 2006-03-23
Reservationer 1
bet 2005/06:KrU26

Nej till motioner om arkivfrågor (KrU26)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om arkivfrågor och Statens ljud- och bildarkiv från allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlar bland annat om bevarandet av Riksarkivets historiska material, en nationell strategi för bevarandet av digital information, dokumentation och digitalt bevarande av musik, information till folkrörelser angående arkivens betydelse och digitalisering av analogt material.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2006-04-06
4

Beslut

Beslut: 2006-04-06
11 förslagspunkter, 11 acklamationer

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Bevarande av Riksarkivets historiska material

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr382 yrkande 22.

2. Nationell strategi för bevarandet av digital information

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr371 och 2005/06:Kr390 yrkande 8.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

3. Dokumentation och digitalt bevarande av musik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr348.

4. ABM-samverkan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr390 yrkande 10.

5. SVAR:s verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr346.

6. Information till folkrörelser angående arkivens betydelse

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr390 yrkande 7.

7. Utbildning av arkivarier

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr390 yrkande 6.

8. Immateriellt kulturarv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr390 yrkande 5.

9. Småföretagararkiv i Gnosjö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr318.

10. Digitalisering av analogt arkivmaterial

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2005/06:Kr275.

11. Lokalisering av migrationsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2005/06:Kr264, 2005/06:Kr270, 2005/06:Kr304, 2005/06:Kr330 och 2005/06:Kr353.