Årsredovisning för staten 2003

Finansutskottets betänkande 2003/04:FIU28

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 juni 2004

Beslut

Årsredovisning för staten 2003 (FiU28)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om det ekonomiska utfallet i staten för 2003. Årsredovisningen innehåller resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt statsbudgetens slutliga inkomster och utgifter. Riksdagen avslutade ärendet genom att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksrevisionen har rapporterat till riksdagen om den statliga garantimodellen. Riksdagen avslutade även detta ärende genom att lägga redogörelsen till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen och redogörelserna läggs till handlingarna. Motionerna avstyrks.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-05-18
Justering: 2004-06-03
Betänkande publicerat: 2004-06-15
Trycklov: 2004-06-09
Reservationer 1
Betänkande 2003/04:FIU28

Årsredovisning för staten 2003 (FiU28)

Regeringen har rapporterat till riksdagen om det ekonomiska utfallet i staten för 2003. Årsredovisningen innehåller resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys samt statsbudgetens slutliga inkomster och utgifter. Finansutskottet föreslår att ärendet avslutas genom att skrivelsen läggs till handlingarna. Men utskottet har också synpunkter på innehållet i årsredovisningen. Utskottet noterar att antalet revisionsberättelser med invändning fortsätter att öka och att en stor andel av invändningarna handlar om att anslag överskridits, felaktig redovisning mot anslag och inkomsttitlar samt överskridande av bemyndiganderamar. Utskottet ser allvarligt på den negativa utvecklingen och förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen och vid behov vidtar åtgärder för att bryta denna trend. Riksrevisionen har rapporterat till riksdagen om den statliga garantimodellen. Finansutskottet föreslår att även detta ärende avslutas genom att redogörelsen läggs till handlingarna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-06-17
4

Beslut

Beslut: 2004-06-17
7 förslagspunkter, 6 acklamationer, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Årsredovisning för staten 2003 (avsnitt 1)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2003/04:101 och redogörelse 2003/04:12 till handlingarna.

2. Redovisning av utgiftsbegränsande åtgärder (avsnitt 2)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi31 yrkandena 1 och 2.

3. Redovisning av åtaganden och framtida finansieringsmöjligheter (avsnitt 3)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi30 yrkande 1.

4. Redovisning av statsbudgeten i kostnads- och intäktstermer (avsnitt 4)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi30 yrkande 2.

5. Redovisning av extraordinära händelser (avsnitt 5)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi30 yrkande 3.

6. Redovisning av skillnaderna mellan resultaträkningen och statens finansiella sparande (avsnitt 6)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Fi30 yrkande 4.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s136008
m05005
c01804
fp04305
kd03102
v25005
mp14003
-0000
Totalt175142032

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

7. Riksrevisionens styrelses redogörelse angående den statliga garantimodellen (avsnitt 7)

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger redogörelse 2003/04:8 till handlingarna.