Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar.

Associationsrätt

Civilutskottets bet 2018/19:CU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 4 april 2019

Beslut

Nej till motioner om associationsrätt (CU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om associationsrätt. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar till exempel om revisionsplikt, sänkt aktiekapital, regelförenkling för mindre företag och könsfördelning i bolagsstyrelser.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-02-12
Justering: 2019-03-12
Trycklov: 2019-03-18
Reservationer 3
bet 2018/19:CU9

Nej till motioner om associationsrätt (CU9)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2018 om associationsrätt. Anledningen är bland annat att arbete och utredningar redan pågår på området.

Motionerna handlar till exempel om revisionsplikt, sänkt aktiekapital, regelförenkling för mindre företag och könsfördelning i bolagsstyrelser.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-03
Debatt i kammaren: 2019-04-04
4

Beslut

Beslut: 2019-04-04
9 förslagspunkter, 6 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 4 april 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Revision

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2 och

2018/19:1695 av Anders Hansson (M).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 0 24 0 4
KD 18 0 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 280 24 0 45


2. Statliga revisorer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C) yrkande 4.

3. Ny associationsform med hållbarhetsfokus

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1968 av Peter Persson (S).

4. Könsfördelning i bolagsstyrelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP).

5. Åtgärder för att främja kvinnors inflytande i näringslivet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C) yrkande 5.

6. Sänkt krav på aktiekapital

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:661 av Lorentz Tovatt (MP),

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkande 25 i denna del och

2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 2 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 59 0 0 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 286 18 0 45


7. Mindre administration i små företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP),

2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C) yrkandena 4 och 25 i denna del och

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 14.

Reservation 3 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 86 0 0 14
M 0 59 0 11
SD 58 0 0 4
C 28 0 0 3
V 24 0 0 4
KD 0 18 0 4
L 17 0 0 2
MP 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 227 77 0 45


8. Medarbetarägda företag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S) yrkandena 1 och 2,

2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S),

2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP) och

2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP) yrkande 9.

9. Hållbarhetsrapportering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP) yrkande 19.