Återvinning av säkerhet i konkurs

LUs betänkande 2001/02:LU20

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 april 2002

Beslut

Återvinning av säkerhet i konkurs (LU20)

Konkurslagen ändras den 1 juli 2002 när det gäller återvinning i konkurs. Genom ändringen begränsas i viss mån möjligheten att återvinna en säkerhet som har ställts av gäldenären före konkursen.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2002-03-19
Justering: 2002-04-02
Trycklov: 2002-04-08
Betänkande 2001/02:LU20

Alla beredningar i utskottet

2002-03-19, 2002-03-12

Återvinning av säkerhet i konkurs (LU20)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändring i konkurslagen när det gäller återvinning i konkurs. Genom ändringen begränsas i viss mån möjligheten att återvinna en säkerhet som har ställts av gäldenären före konkursen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2002.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2002-04-17
4

Beslut

Beslut: 2002-04-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Återvinning av säkerhet i konkurs

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Återvinning av säkerhet i konkurs Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i konkurslagen (1987:672), 2. lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.