Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden

BoUs betänkande 1993/94:BoU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 december 1993

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 1993-11-25
Justering: 1993-12-02
Betänkande 1993/94:BoU6

Alla beredningar i utskottet

1993-11-25, 1993-11-23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1993-12-17
4

Beslut

Beslut: 1993-12-17

Protokoll med beslut