Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

Näringsutskottets betänkande 2002/03:NU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 juni 2003

Beslut

SJ får kapitaltillskott (NU13)

SJ får ett kapitaltillskott på högst 1 855 miljoner kronor. Bakgrunden är att SJ befinner sig i en ekonomisk kris och har förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital. Senast den 15 september 2003 måste aktiekapitalet vara återställt. SJ får också möjlighet att låna upp till 2 000 miljoner kronor i Riksgäldskontoret under åren 2004-2007. Dessutom kommer fordringar och vissa skulder att kvittas mellan affärsverket Statens järnvägar och SJ.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-05-15
Justering: 2003-06-03
Betänkande publicerat: 2003-06-05
Trycklov: 2003-06-04
Reservationer 3
Betänkande 2002/03:NU13

Alla beredningar i utskottet

2003-05-15

SJ får kapitaltillskott (NU13)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att ge SJ ett kapitaltillskott på högst 1 855 miljoner kronor. Bakgrunden är att SJ befinner sig i en ekonomisk kris och har förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital. Senast den 15 september 2003 måste aktiekapitalet vara återställt. SJ får också möjlighet att låna upp till 2 000 miljoner kronor i Riksgäldskontoret under åren 2004-2007. Dessutom kommer fordringar och vissa skulder att kvittas mellan affärsverket Statens järnvägar och SJ.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-06-12
4

Beslut

Beslut: 2003-06-12
3 förslagspunkter, 1 acklamation, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N13 yrkande 1, 2002/03:N14 yrkande 1, 2002/03:N15 yrkande 1 och 2002/03:N16 yrkande 1.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp03909
kd12408
v25005
mp12005
-0000
Totalt162128059

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Åtgärder för att stärka den finansiella ställningen i SJ AB

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen bifaller proposition 2002/03:86 punkterna 1-3 och avslår motionerna 2002/03:N13 yrkandena 2-4, 7 och 8, 2002/03:N14 yrkandena 2, 3 i denna del och 4, 2002/03:N15 yrkandena 2-4, 6 och 7 samt 2002/03:N16 yrkandena 2 och 3 i denna del.

3. Fortsatt avreglering av järnvägsmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:N13 yrkandena 5 och 6, 2002/03:N14 yrkande 3 i denna del, 2002/03:N15 yrkande 5 och 2002/03:N16 yrkande 3 i denna del.

Reservation 2 (m, c, fp)
Reservation 3 (kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (m, c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04708
c01804
fp03909
kd00258
v25005
mp12005
-0000
Totalt1611042559

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag