Åtgärder för jobb och omställning

Finansutskottets bet 2008/09:FiU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 11 mars 2009

Beslut

Mer pengar till Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och infrastruktur (FiU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2009. Förslagen innehåller åtgärder för jobb och omställning. Ändringarna innebär mer pengar till bland annat Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och investeringar i infrastruktur. Sammanlagt betyder det att anslagen för 2009 höjs med 1,2 miljarder kronor.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-02-19
Justering: 2009-02-26
Betänkande publicerat: 2009-03-04
Trycklov: 2009-03-03
Reservationer 3
bet 2008/09:FiU18

Mer pengar till Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och infrastruktur (FiU18)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2009. Förslagen innehåller åtgärder för jobb och omställning. Ändringarna innebär mer pengar till bland annat Arbetsförmedlingen, vuxenutbildning och investeringar i infrastruktur. Sammanlagt betyder det att anslagen för 2009 höjs med 1,2 miljarder kronor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-03-11
4

Beslut

Beslut: 2009-03-11
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 11 mars 2009

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Tilläggsbudget 1 för 2009

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
a)
Riksdagen godkänner den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:97 punkt 1.

b)
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskoleutbildning, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 350 000 000 kr under 2010 och högst 250 000 000 kr under 2011-2013.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:97 punkt 2.

c)
Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt specifikation i bilaga 2.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:97 punkt 3 och avslår motionerna
2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkande 1 och
2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkande 1.

Reservation 1 (s, mp)
Reservation 2 (v)

2. Ytterligare åtgärder mot konjunkturnedgången

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2008/09:Fi15 av Mona Sahlin m.fl. (s) yrkandena 2-9,
2008/09:Fi16 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkandena 1-14, 15.1 i denna del och 16 samt
2008/09:Fi17 av Peter Eriksson m.fl. (mp) yrkandena 2-10.

Reservation 3 (s, v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (s, v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s0114016
m850012
c25004
fp25003
kd24000
v02002
mp01702
Totalt159151039

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag